BHXH bắt buộc

  • Hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn

    Hàng triệu người được hưởng mức BHXH mới cao hơn 2018-12-22 11:03:47

     Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với người lao động...