bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa

  • ‘Đừng ra trung ương biếu xén nữa’

    ‘Đừng ra trung ương biếu xén nữa’ 2018-12-29 13:10:30

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở “các chủ tịch, bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa, rồi lại phải hợp thức hóa, mua hóa đơn, huy động chỗ này chỗ kia”. Thủ...