Bí thư Nguyễn Xuân Ký

  • Quảng Ninh có tân Bí thư tỉnh ủy mới

    Quảng Ninh có tân Bí thư tỉnh ủy mới 2019-09-20 21:21:03

    Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chuẩn y ông Nguyễn Xuân Ký giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Nguyễn Xuân Ký vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí...