Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

  • Bến Tre họp đột xuất bầu tân Bí thư Tỉnh ủy

    Bến Tre họp đột xuất bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 2019-07-13 14:54:26

    Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre chiều qua đã có cuộc họp đột xuất bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 2020.  Hội nghị bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Phan Văn Mãi. Có...