Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

  • Ông Bùi Minh Châu làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

    Ông Bùi Minh Châu làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ 2018-12-14 21:11:35

    Ông Bùi Minh Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Tân Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ...