Bia Sài Gòn

  • ‘Chiêu lạ’ của bia Sài Gòn khi về tay người Thái

    ‘Chiêu lạ’ của bia Sài Gòn khi về tay người Thái 2019-02-22 12:05:48

    Từ khi người Thái nắm phần lớn cổ phần tại Tổng công ty bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), hàng loạt thay đổi từ nhân sự, kinh doanh khiến nhiều người hoang mang. Sabeco có nhiều...