biển

  • Vụ bãi Tư Chính: Việt Nam không sợ gì Trung Quốc!

    Vụ bãi Tư Chính: Việt Nam không sợ gì Trung Quốc! 2019-08-02 21:18:23

    Không để người dân Việt Nam thất vọng, tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN – Trung Quốc đang diễn ra mấy ngày nay tại Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp...