biển Cửa Đại

  • Tìm nguyên nhân cồn cát lớn nổi trên biển Cửa Đại

    Tìm nguyên nhân cồn cát lớn nổi trên biển Cửa Đại 2019-04-06 17:20:14

    Cồn cát dài hơn 1 km, nơi rộng nhất 200 m nổi lên mặt biển Cửa Đại (Hội An), các cơ quan chuyên môn đang tìm nguyên nhân.  Ngư dân Nguyễn Văn Bình thường đánh bắt hải sản gần bờ vùng biển Cửa...

  • Vì sao xuất hiện đảo cát ở biển Hội An?

    Vì sao xuất hiện đảo cát ở biển Hội An? 2019-03-11 09:22:09

    Đảo cát lớn kéo dài cả 100 m bất ngờ xuất hiện ngoài khơi biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) và một bãi cát khác có nguy cơ chặn lối tàu thuyền ra vào Cửa Đại đang gây chú ý dư luận. “Đảo...