bien ly son

  • Lấn biển Lý Sơn, doanh nghiệp và chính quyền nói gì?

    Lấn biển Lý Sơn, doanh nghiệp và chính quyền nói gì? 2019-01-20 17:47:32

    Doanh nghiệp cho rằng lấn biển xây khu đô thị nhằm mở rộng diện tích huyện đảo Lý Sơn, tạo thêm điểm vui chơi, du lịch, phục vụ phát triển chung. Tỉnh Quảng Ngãi nói đang lấy ý kiến các bên và...