Biển số giả

  • Thật – giả xe biển xanh

    Thật – giả xe biển xanh 2018-12-15 10:20:17

    Dùng xe vào nhà hàng ăn nhậu, vô tư vi phạm luật giao thông nhưng không bị xử lý… Những chiếc xe biển xanh giả và thật đã gây bức xúc dư luận.  Thời gian qua, nhiều bạn đọc phản ánh đến Báo...