biên soạn sách giáo khoa

  • Xôn xao 18 chữ lạ in trên sách giáo khoa

    Xôn xao 18 chữ lạ in trên sách giáo khoa 2019-07-27 22:17:14

    Bức ảnh chụp lại dòng 18 chữ trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý cộng đồng và nhiều người lập tức...