biểu tình lật đổ chính quyền

  • Nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

    Nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân 2019-06-24 14:35:52

    Các bị cáo đã thành lập cái gọi là “Quốc nội quật khởi” để bàn bạc, phân công, tổ chức tuyên truyền, lập kế hoạch mua vũ khí, lôi kéo người tham gia biểu tình… Ngày 24-6, TAND TP.HCM...