Biểu tình phản đối

  • Vỏ bọc đằng sau các hội nhóm phản đối BOT

    Vỏ bọc đằng sau các hội nhóm phản đối BOT 2019-06-18 18:10:02

    Thời gian vừa qua, nhiều hội, nhóm núp dưới vỏ bọc đấu tranh với sai phạm đã thực hiện không ít các hoạt động chống phá, gây rối khiến cho tình hình an ninh, chính trị ở nhiều địa phương bị...