biểu tình phản đối Trung Quốc

  • Bàn về chuyện biểu tình chống Trung Quốc…

    Bàn về chuyện biểu tình chống Trung Quốc… 2019-08-07 19:43:19

    Bất cứ ai là con dân đất Việt yêu nước chân chính đều cảm thấy căm phẫn và không thể chấp nhận được sự ngang ngược, tác oai tác quái của Trung Quốc tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh...