‘cấm’ Huawei

  • Facebook chính thức thông báo về việc ‘cấm’ Huawei

    Facebook chính thức thông báo về việc ‘cấm’ Huawei 2019-06-08 07:01:21

    Ngày 7/6, Facebook chính thức ra thông báo về việc sẽ không cho các thiết bị của Huawei được cài sẵn những ứng dụng của hãng, cụ thể là mạng xã hội Facebook, ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram hay ứng...