cắm mốc biên giới

  • Cương thổ Tây Nam: Chuyện kể năm 2000

    Cương thổ Tây Nam: Chuyện kể năm 2000 2019-10-10 08:39:58

    Mấy năm gần đây, tuy mốc chủ quyền đã được cắm trên biên giới, nhưng nhiều đối tượng thuộc một số đảng đối lập ở Campuchia, lúc này lúc khác vẫn có những hành động gây rối tại khu vực...