cơ sở đào tạo cán bộ

  • Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

    Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ 2019-06-12 15:08:36

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Ảnh minh...