động lực phát triển kinh tế

  • Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019

    Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019 2019-01-12 13:36:48

    Nhiều nghiên cứu cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 có thể dao động từ 6,7-6,9%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã giao (6,6-6,8%). Để đạt kết quả này, Việt Nam cần tận dụng mọi...