Giờ hành chính

  • Thời gian bắt đầu làm việc: Cần cái nhìn tổng quan

    Thời gian bắt đầu làm việc: Cần cái nhìn tổng quan 2019-05-03 22:31:01

    Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, thời gian bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc luôn phải được tính toán rất kỹ cho phù hợp. Vì thế, Việt Nam cũng không thể là ngoại lệ. Người dân đến liên...