ho

  • Quy định về họ, hụi, biêu, phường

    Quy định về họ, hụi, biêu, phường 2019-02-21 09:47:00

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập,...