hung dữ

  • Người Việt có hung dữ không?

    Người Việt có hung dữ không? 2019-04-14 08:41:30

    Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng mình là người Việt Nam, chị im lặng, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với...