né trách nhiệm

  • Khi cán bộ ‘phòng thân’ để các dự án ‘treo lơ lửng’

    Khi cán bộ ‘phòng thân’ để các dự án ‘treo lơ lửng’ 2019-10-08 06:05:22

    Tư tưởng tròn vo, sợ trách nhiệm, không dám quyết định… giúp những người có thẩm quyền an toàn, nhưng không giúp cho kinh tế đất nước phát triển. Gần đây tôi có cuộc trao đổi với lãnh đạo một...

  • Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

    Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm 2019-07-11 06:42:34

    Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu...