Ngày Gia đình Việt Nam

  • Trình Quốc hội cho người lao động nghỉ lễ 28-6

    Trình Quốc hội cho người lao động nghỉ lễ 28-6 2019-11-07 06:14:35

    Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28-6 – Ngày gia đình Việt Nam, đồng thời xin giữ nguyên giờ làm việc bình thường và quy định cụ thể những ngành nghề được...