Người Phát ngôn Chính phủ

  • Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019

    Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019 2019-10-02 20:08:37

    Từ 18.00’ chiều nay (2/10), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019. Quang cảnh buổi họp báo Chính...