nhập khẩu thịt heo

  • Ai đã ăn dày trên giá thịt heo lúc này?

    Ai đã ăn dày trên giá thịt heo lúc này? 2021-10-14 07:14:29

    Có một nghịch lý là giá heo hơi trong nước vẫn trên đà giảm sâu trong khi thịt heo nhập khẩu ngày càng tăng. Còn người dân thì phải mua thịt heo với giá trên trời. Câu hỏi đặt ra là “Ai đã ăn...