ông Bùi Tín

  • Ước nguyện cuối đời của ông Bùi Tín không thành!

    Ước nguyện cuối đời của ông Bùi Tín không thành! 2019-04-20 11:09:11

    Ông Bùi Tín đã qua đời lúc khoảng 1 giờ sáng nay (ngày 11/8/2018) tại Paris – Pháp, hưởng thọ 91 tuổi. Bùi Tín tại căn hộ nhỏ của ông tại Pháp hồi đầu năm 2018 Từng là đại tá Quân đội Nhân...