quy hoạch thủ đô

  • Những ai băm nát quy hoạch Thủ đô

    Những ai băm nát quy hoạch Thủ đô 2019-06-12 06:45:16

    Những kẻ làm ngơ, hay thông đồng trong nắn chỉnh, băm nát quy hoạch đô thị không những làm cho cuộc sống của người dân đô thị càng ngày càng tù túng, bức bách mà còn làm kẹt cứng không gian phát...