Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

  • Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 còn lại bao nhiêu?

    Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 còn lại bao nhiêu? 2021-09-21 19:45:32

    Theo Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, tính đến 17h ngày 21/9, số tiền Quỹ vắc xin phòng COVID-19 huy động được là 8.692,1 tỉ đồng. Đã chi để mua, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin là 4.506,8...