quyền lực địa phương

  • Nỗi lo ngại nhìn từ những quyền lực địa phương

    Nỗi lo ngại nhìn từ những quyền lực địa phương 2021-10-13 18:14:14

    Vào thập kỷ trước, Bộ chính trị Trung Quốc đã đưa ra một loạt những yếu tố được cho là mối nguy cho quốc gia, bao gồm tăng trưởng nóng, bất bình đẳng thu nhập…, có một yếu tố khá lạ...