sản phụ F0

  • Đâu là “ranh giới” của sản phụ F0 và y bác sỹ?

    Đâu là “ranh giới” của sản phụ F0 và y bác sỹ? 2021-09-11 19:34:50

    Mở mắt ra nè, mở mắt ra nhìn tôi, đừng có nhìn ai khác nhé Bây giờ chị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi. Hít sâu vô… Đó một trong số hàng chục câu nói ám ảnh xuất hiện trong phóng sự “Ranh...