tăng trưởng GDP

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo về tăng trưởng GDP năm nay

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo về tăng trưởng GDP năm nay 2021-09-14 13:35:37

    Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều kiện để đạt được tăng trưởng 3,5-4% trong năm nay là Việt Nam phải kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 9, chuyển sang trạng thái...

  • CEO HSBC Việt Nam: GDP năm nay có thể tăng 5,5%

    CEO HSBC Việt Nam: GDP năm nay có thể tăng 5,5% 2021-09-13 19:02:06

    Ông Tim Evans cho rằng khi mở lại nền kinh tế cùng tiêm vaccine hiệu quả, chuỗi cung ứng đứt gãy sẽ được giải quyết, đơn hàng lại đổ về và FDI cũng phục hồi. Bình luận về việc các nhà chức...