thiếu điện

  • Nguồn điện vô tận bán giá quá cao, lại lo phải bù lỗ lớn

    Nguồn điện vô tận bán giá quá cao, lại lo phải bù lỗ lớn 2019-11-06 06:42:16

    Khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng lên thì thành phần bù giá sẽ ngày càng tăng và ảnh hưởng lớn đến chi phí giá thành ngành điện. Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Quốc hội một số nội...

  • ‘Phá’ nguy cơ thiếu điện thế nào?

    ‘Phá’ nguy cơ thiếu điện thế nào? 2019-09-08 13:21:19

    Khi nguồn thuỷ điện đã hết, điện than cần hạn chế thì nguồn điện khí và năng lượng tái tạo cần phải xem xét để đáp ứng nhu cầu. Nhìn lại tình hình sản xuất và cung ứng điện trong 8 tháng...