tiêm cho học sinh

  • Vắc xin nào sẽ được Bộ Y tế tiêm cho trẻ?

    Vắc xin nào sẽ được Bộ Y tế tiêm cho trẻ? 2021-10-18 09:55:23

    Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10. Nhiều phụ huynh học sinh đang rất băn khoăn về loại vắc xin được sử dụng. Vậy ‘ứng viên’...

  • Vắc xin nào sẽ được Bộ Y tế tiêm cho trẻ

    Vắc xin nào sẽ được Bộ Y tế tiêm cho trẻ 2021-10-18 09:53:52

    Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10. Nhiều phụ huynh học sinh đang rất băn khoăn về loại vắc xin được sử dụng. Vậy ‘ứng viên’...