tung tin giả bị xử phạt 15 triệu đồng

  • Hạnh phúc nảy sinh khi người dân biết đủ

    Hạnh phúc nảy sinh khi người dân biết đủ 2021-08-28 15:01:26

    “Hôm nay chú bộ đội đã đến nhà trao quà, xin khoe với mọi người niềm vui của gia đình ngày hôm nay, cảm ơn các chú rất nhiều”; “Nhà em đã nhận được lương thực từ chính quyền, các chú bộ...