văn hóa chùa

  • Đầu năm “nhức mắt”, nhắc nhẹ chị em!

    Đầu năm “nhức mắt”, nhắc nhẹ chị em! 2019-02-09 06:47:31

    Dẫu có sống vội mức nào, chị em cũng nên dành chút thời gian ghi nhớ hành xử sao cho “đúng nơi, đúng chỗ”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Mới đầu năm mà ngay từ những chuyện nhỏ nhặt...