Vay mua nhà

  • Vay mua nhà trên 3 tỉ đồng bị “siết”

    Vay mua nhà trên 3 tỉ đồng bị “siết” 2019-04-15 09:59:24

    Khách hàng vay mua nhà đất, căn hộ cao cấp từ 3 tỉ đồng trở lên sẽ áp dụng hệ số rủi ro gấp 3 lần quy định trước đó.  Dự kiến tăng tỷ lệ rủi ro tín dụng đối với những khoản vay trên...