vụ án đồng tâm

  • Không để cảm xúc dẫn dụ

    Không để cảm xúc dẫn dụ 2019-04-15 18:08:43

    Cụ Kình và bà con Đồng Tâm kính mến.Đức Phật nói: chúng ta không nên để cảm xúc dẫn dụ. Đây là lời dạy của đức Phật ngay trong câu đầu tiên của bát chính đạo, đó là chính kiến. Lão Tử cũng...