xã hội

  • 9 sự kiện chính trị – kinh tế – xã hội năm 2018

    9 sự kiện chính trị – kinh tế – xã hội năm 2018 2018-12-22 09:18:34

    Tổng bí thư được bầu làm Chủ tịch nước, Tổng cục trưởng Cảnh sát bị vạch tội, GDP dự báo lập kỷ lục… là những sự kiện gây chú ý nhất năm qua. Tổng bí thư được bầu làm Chủ tịch...