ZSU-23-4

  • Ấn Độ chọn Hybrid Biho thay thế ZSU-23-4 gợi ý gì?

    Ấn Độ chọn Hybrid Biho thay thế ZSU-23-4 gợi ý gì? 2019-01-10 09:31:11

    Kinh nghiệm vận hành và có thể tiến tới sản xuất tổ hợp phòng không Hybrid Biho của Ấn Độ có thể là lời gợi ý tuyệt với dành cho Việt Nam. Theo thông tin được nhiều trang quân sự quốc tế đăng...