Tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước

11:44 15/04/2019

Thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay tỉnh Đắk Nông đã giảm 77/226 đầu mối trong các cơ quan cấp tỉnh, giảm được 152 lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh. Việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của Đắk Nông đang thực hiện đúng hướng và tiến độ theo quy định của Trung ương.

Tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước
Tinh gọn bộ máy, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước

Cụ thể, Đắk Nông đã tinh gọn bộ máy 26/66 phòng ban khối Đảng – Đoàn thể và 51/160 phòng, ban, chi cục khối nhà nước. Trong quá trình tinh gọn bộ máy, Đắk Nông đã giảm được 65 cán bộ cấp trưởng phòng và 87 cán bộ cấp phó trưởng phòng.

Tỉnh chủ trương không thành lập phòng bên trong chi cục và tương đương; bộ phận văn thư, thủ quỹ, lái xe đưa về văn phòng các sở để phục vụ nhiệm vụ chung. Riêng đối với tính đặc thù ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đắk Nông cho phép thành lập các phòng chuyên môn trong các chi cục nhưng đã giảm 6 phòng so với trước đây.

Tỉnh đã thực hiện hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan và Đảng ủy khối doanh nghiệp của tỉnh. Đối với 38 tổ chức phối hợp liên ngành hết nhiệm vụ, không còn hoạt động thực tế, hoạt động theo giai đoạn, thời gian ngắn, tỉnh tiến hành giải thể. 13 tổ chức phối hợp liên ngành trùng lặp nhiệm vụ được hợp nhất thành 5 tổ chức.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng theo tiến độ đề ra, góp phần khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động chưa hiệu quả; việc giảm bớt các đầu mối tạo nên sự thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động quản lý nhà nước.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Trung, thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định. Một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng sẽ được hợp nhất. Tỉnh ủy Đắk Nông sẽ tăng cường chỉ đạo để các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

(Theo Tin Tức)

Bình luận