Tu dưỡng, luyện rèn để danh thơm còn mãi

17:57 12/01/2019

“Thực tế cho thấy, việc xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm không hề làm giảm vị thế, uy tín của công an như có người lo ngại mà ngược lại, càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74.

Đánh giá về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chú ý phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam.

Khẩn trương sắp xếp đội ngũ cán bộ đồng thời với việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; thẳng thắn chỉ ra, xử lý và đề xuất xử lý một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật; xử lý nhiều vấn đề tồn tại về công tác cán bộ từ những năm trước, nhiệm kỳ trước, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy cao cấp, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như Sáu điều Bác Hồ dạy.

Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, phải khẳng định cho được thành tựu to lớn của công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, trong đó vai trò của lực lượng Công an nhân dân cực kỳ quan trọng. Không vì một số vụ án, vụ việc tiêu cực mà dẫn đến suy diễn, coi thường lực lượng công an.

Thời gian qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng chúng ta giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đất nước ổn định để phát triển. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhằm đảm bảo “quân tinh, tướng mạnh”, chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm và thật sự trong sạch và liêm chính.

“Tự trọng là mình phải rất liêm chính. Như tôi cũng đã từng nói tại Hội nghị Công an toàn quốc, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Thế nào là danh dự? Cao hơn tất cả, vật chất không là gì. Cái còn mãi với thời gian là danh dự, trọng liêm, trọng chính, trọng đức. Còn vật chất chỉ là phù vân, nó quý thì quý thật nhưng ông cha ta đã tổng kết: danh thơm thì còn mãi. Đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài lôi kéo đủ thứ, nhất là chúng ta có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, xu nịnh. Các đồng chí đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng. Quân tinh, tướng mạnh, thể chế tốt, chỉ đạo làm ráo riết, hiệu quả thì việc gì cũng thành. Tướng phải ra tướng, quân phải ra quân. Tất cả các cấp đồng lòng vào cuộc tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa. Các đồng chí cũng cần nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là nêu gương của người đứng đầu” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xã hội, như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tổ chức đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và với Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ được ổn định chính trị – xã hội để phát triển đất nước.

Với những vụ việc xảy ra trong thời gian qua liên quan một vài cán bộ, tướng lĩnh trong Công an nhân dân vi phạm kỷ luật, phạm tội đã để lại những bài học hết sức sâu sắc. Nghĩ về điều đó, giữa bao luồng dư luận, trong mỗi chúng ta – những cán bộ, chiến sĩ công an không khỏi suy nghĩ, trở trăn…

Việc cán bộ từng phấn đấu, rèn giũa, kinh qua các chức vụ trong lực lượng Công an nhân dân, nay phạm vào lằn ranh luật pháp cấm, đó là một tổn thất. Tổn thất với chính cá nhân, với những gì đã phấn đấu, mài giũa rất dài lâu mới có được; tổn thất với gia đình, với đồng sự và tổn thất với ngành.

Song, điều này thể hiện tinh thần nghiêm minh của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đó là sự cảnh tỉnh, răn đe với những ai đang nắm giữ quyền lực, nắm giữ địa vị. “Vật chất chỉ là phù vân, danh thơm thì còn mãi”, đừng vì quyền cao, chức trọng, đừng vì bổng lộc nhìn thấy mà lung lay.

Từ thực tiễn đó, chúng ta cần có quan điểm thấu đáo. Đó là phải nhìn nhận theo tinh thần xây dựng, một cách nhìn toàn diện vì công cuộc, sự nghiệp chung. Ở đây là sai phạm của cá nhân, trong một vụ án, vụ việc cụ thể, do đó phải nhìn nhận trong phạm vi vụ án và với chính cá nhân, hành vi đó.

Không vì sai phạm của một cá nhân, một vụ việc mà đánh đồng, suy diễn ra vấn đề chung của lực lượng, đặc biệt tránh suy diễn, gây hoài nghi trong dư luận.

Đó là sự thức tỉnh với mỗi người, là bài học để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tuân thủ pháp luật, tận hiến công tác; khẳng định niềm tin vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sự quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, xử lý nghiêm sai phạm, chấp nhận những tổn thất nhất định để giữ vững kỷ cương, phép nước, vì lợi ích chung, như lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài lôi kéo đủ thứ, nhất là chúng ta có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, xu nịnh”.

Nói về điều này, trong bài trả lời phỏng vấn Báo Công an nhân dân gần đây, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Đây cũng là một dạng tổn thất của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hết sức phức tạp hiện nay, có trường hợp sa ngã, bị mua chuộc… Thực tế đó đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải luôn ý thức được hình ảnh của mình để tu dưỡng, rèn luyện…”.

Trong khi đó, lợi dụng những vụ việc này, các thế lực thù địch, phản động tìm cách đánh đồng, chụp mũ, quy kết thành vấn đề có tính “bản chất” của lực lượng Công an nhân dân, cho rằng sai phạm, tiêu cực “có tính hệ thống” và là “tảng băng chìm”.

Một số trang mạng phản động, chuyên chống phá chế độ đã tìm cách chế nhạo hòng phủ định sạch trơn truyền thống, thành tựu của lực lượng Công an nhân dân, tìm cách thổi phồng sự việc, bôi nhọ danh dự, đồng thời lên án, kích động tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, thậm chí đổ lỗi các hiện tượng tiêu cực là do “nguyên nhân chính trị”.

Không ít cá nhân trong và ngoài nước cũng bị ảnh hưởng bởi “hội chứng đám đông”, đã share (chia sẻ) bài viết, hình ảnh châm biếm và có những bình luận mang tính tiêu cực, suy diễn, vô tình hay cố ý tiếp tay cho mưu đồ phá hoại của kẻ xấu.

Chúng ta thấy rằng, trong quá trình xây dựng, phát triển, cùng những thành tựu, kết quả đạt được thì ở bất kỳ ngành, lĩnh vực nào cũng còn những tồn tại, khuyết điểm. Để sự phát triển được vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, cùng việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an nhân dân và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tu dưỡng, luyện rèn là việc làm thường xuyên, chức vị gắn với việc nêu gương, gìn giữ, có sức đề kháng, vượt qua danh lợi, bạc tiền, mỹ nhân để sống sao cho xứng danh hiệu đang gắn trên mình.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bình luận